Geotechniek

Op diverse binnen- en buitenlandse projecten vertegenwoordigen wij het Nederlandse specialisme als het om geotechnische veldonderzoeken gaat, zoals hieronder beschreven.

• Sonderen (truck, minirups, demontabel, hand)
• Sonderen op het water (met hefeiland)
• Dissipatieproeven
• Peilbuizen wegdrukken
• Mechanisch (puls)boren
• Handboren (tot circa 5 m)
• Geotechnische monitoring
• Geotechnisch laboratoriumonderzoek
• Doorlatendheidsmetingen verzadigde en onverzadigde zone
• Palen doormeten (akoestisch)
• Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)

Klik op de onderstaande afbeeldingen voor een uitvergroting.

Sondeergrafiek Amsterdam

Sondering Amsterdam

Waterspanningsconus

Waterspanning conus

Sondeergrafiek Eindhoven

Sondering Eindhoven

Electrische conus

Elektrische conus

Sondeergrafiek Rotterdam

Sondering Rotterdam

Electrische conus - doorsnede
Mechanisch boren

Met onze specialistische kennis op het gebied van pulsboringen en het wegdrukken van peilbuizen kunnen wij u van dienst zijn bij het plaatsen van mechanische boringen conform protocol ‘Mechanisch boren’ (2101).

Dit protocol heeft als doelstelling het verbeteren van de milieutechnische kwaliteit van mechanische boringen. De nadruk wordt gelegd op het afdichten van slecht- en ondoorlatende lagen om verspreiding van verontreinigingen te voorkomen.


Peilbuis wegdrukken

Het wegdrukken van peilbuizen is een kwalitatief hoogwaardige en snelle techniek om peilbuizen op de gewenste diepte te plaatsen.

De peilbuizen worden weggedrukt met een tracktruck, rupsvoertuig, 6x6 of minirups wat deze techniek geschikt maakt voor bijna alle locaties.

Door vóór het plaatsen van een peilbuis een sondering uit te voeren op hetzelfde punt, wordt inzicht verkregen in de situering van scheidende lagen. Deze gegevens kunnen direct kortgesloten worden met de projectleider waarmee de situering van het filter vastgesteld kan worden. De stijgbuis kan, indien gewenst of noodzakelijk, afgewerkt worden met een bentoniet-grout mengsel waardoor de afscheidende lagen afgedicht worden.

Indien gewenst kunnen met de techniek Mostap nagenoeg ongeroerde monsters genomen worden.

Kort samengevat heeft het wegdrukken van peilbuizen, voorafgegaan door een sondering, de volgende voordelen:

• Kwalitatief hoogwaardige peilbuizen
• Zeer goede prijs / kwaliteit verhouding
• Continu bodemprofiel (elke 2 cm)
• Stil, geen vibratie, minimale bodemverstoring
• Geen vrijkomende grond

Opgemerkt wordt echter dat deze techniek niet geschikt is voor alle bodemtype. De wegdrukkracht is beperkt tot 200kN waardoor sommige zeer harde bodemlagen slecht door te komen zijn.


Pulsboringen

Pulsboringen zijn zeer geschikt voor het bemonsteren van zowel geroerde als ongeroerde monsters. Tevens kunnen scheidende lagen uitstekend afgedicht worden door plaatsen van bentonietproppen of –mantels. ( klik op de afbeeldingen om deze te vergroten )

Kort samengevat biedt pulsboren de volgende voordelen:
• Kwalitatief hoogwaardige monsters (geroerd en ongeroerd)
• Meerdere peilbuizen per boorgat mogelijk
• Mogelijkheid tot werken met ‘verloren casing’
• Diepe filters mogelijk
• Uitstekende afdichting scheidende laag mogelijk

Nadelen zijn echter de afvoer van vrijkomende grond en de snelheid van plaatsing in tegenstelling tot wegdrukken.